Renovace dřevěných podlah

novapodlaha.cz > Renovace dřevěných podlah > Renovace dřevěné podlahy přebroušením

Renovace dřevěné podlahy přebroušením

Renovace masivní dřevěné podlahy přebroušením – nejčastější způsob renovace

V dnešní době nejpoužívanější technologií na renovaci dřevěné podlahy je její přebroušení, přetmelení a opatření novou povrchovou úpravou. Je to dáno masivním používáním dřeva, jako materiálu pro podlahy v minulosti, kdy ještě neexistovaly dnešní technologie povrchových úprav, parkety se pouze pastovaly, ošetřovali epoxidovým a nebo lodním lakem, případně jinými dostupnými prostředky ( hydrovosk apod. ). Tyto nelze odstranit jiným způsobem, nežli je vybroušení dřevěné podlahy na čisté dřevo.

Tato technologie spočívá v použití brousících strojů, pomocí kterých se odstraní určitá část poškozené horní vrstvy dřevěné podlahy s již nefunkční povrchovou úpravu. Při použití této technologie je nezbytné odstranit obvodové lišty u zdí, dveřní prahy a ostatní ukončovací prvky a nahradit je novými, ze stejné dřeviny jako je samotná dřevěná podlaha (z ekonomického hlediska je to výhodnější, nežli se pokoušet o renovaci těchto podlahových prvků ). Samotné broušení probíhá s použitím více specializovaných brousících strojů, a brusiva o různé zrnitosti. Pro dosažení optimálního vzhledu nové podlahy je nutné dodržovat technologickou kázeň a stanovené brousící postupy.

Ukázka výsledku renovace

Předtím Potom
Předtím Potom

Na případné mezery mezi jednotlivými prvky dřevěné podlahy způsobené sesycháním dřeva se použije tmelící hmota zhotovená ze specielního roztoku s přidáním vybroušených pilin tak, aby výsledná barva tmelu byla barevně co nejpodobnější dřevěné podlaze. Tmelení spár mezi jednotlivými dřevěnými segmenty je spolehlivé pouze tehdy, jsou li jednotlivé dílce dřevěné podlahy pevně přichyceny k podkladu a navzájem se nepohybují, v opačném případě je množství tmelu který zůstane na svém místě přímo úměrné stavu dřevěné podlahy a jejím vzájemným pohybům.

Na přetmelenou, vybroušenou a hladkou dřevěnou podlahu se poté provádí vhodná povrchová úprava dle představ a vkusu uživatele s přihlédnutím na zatížení dřevěné podlahy provozem v místnosti.

Renovace

Vraťte své podlaze původní vzhled

  • Renovovatelnost

    Dřevěná masivní podlaha je z dlouhodobého hlediska tou nejlevnější podlahovou krytinou a to nejen díky své trvanlivosti a nadčasovém vzhledu, ale především proto, že masivní dřevěnou podlahu je možné po čase zrenovovat a uvést ji v zásadě do původního stavu.
  • Úprava povrchu

    Povrchová úprava chrání dřevěnou podlahu před poškozením, dává jí osobitý charakter a vzhled. V dnešní době je na trhu celá řada přípravků pro zhotovení finálního povrchu dřevěných podlah, liší se svým určením pro jednotlivé typy prostor, jejich odolností na zatěžování provozem a požadavky na estetický vzhled podlahy.
  • Péče o podlahu

    Naši zákazníci od nás vždy obdrží odpovídající profesionální čistící prostředek na dřevěnou podlahu dle zvolené povrchové úpravy a návod na údržbu, kde je uvedena technologie a použité materiály na povrchovou úpravu, tyto informace předložíte pracovníkům, kteří budou provádět v budoucnu další renovaci vaší podlahy.
Renovovatelnost podlahy

Dá se renovaci dosáhnout původní podoby?

Jak dalece se bude zrenovovaná podlaha podobat svému původnímu stavu, do jisté míry, také záleží i na uživateli, jakou podlaze věnuje péči a zda se pro renovaci rozhodne ve správný čas. Existuje více technologií pomocí kterých lze vrátit Vaši dřevěnou masivní podlahu do původního stavu. Záleží na tom, jakým způsobem byla zhotovena a jaká byla na dřevěné podlaze provedena povrchová úprava a jak moc je podlaha poškozená a nebo zanedbaná.

FAQ

Často kladené otázky
o renovaci dřevěných podlah

Nenašli jste co jste hledali? Nevadí! Zkuste se nás na to zeptat a my se pokusíme co nejdříve odpovědět.

U plochy cca 25m² jsou to většinou 4 dny včetně technologických přestávek na schnutí použitých materiálů. Povrchovou úpravu byste poté měli 3-5 dnů šetřit, než dojde k jejímu úplnému vytvrzení.

Po cca 24 hodinách je podlaha pochozí a můžete se po ní pohybovat. Především těžký nábytek by se měl do místnosti stěhovat až po úplném vytvrzení povrchové úravy což trvá cca 3 – 5 dnů.

Nemusíte. Odstranění stávajcí podlahy a její ekologická likvidace je u naší společnosti samozřejmostí.